PROJEKTY

 • Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla budownictwa mieszkaniowego w Istebnej i Koniakowie pod nazwą: "Rozbudowa wodociągu w Koniakowie, etap Jasiówka – Beskid".
 • Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci gazowej Dz110 PE wraz z budową przyłącza gazu Dz50 PE do budynku mieszkalnego w Mikołowie ul. Szarotek
 • Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy sieci gazowej Dz50 PE wraz z budową przyłącza gazu Dz25 PE do budynku mieszkalnego w Mysłowicach ul. Graniczna
 • Projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Imielinie, ul. Imielińska oraz ul. Brata Alberta oraz U. Olszewskiego
 • Projekt budowlany sieci wodociągowej wody surowej dla zakładu „Mokate” w Żorach
 • Projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiosennej w Jarząbkowicach” (Obszar bąków)
 • Projekt w branży sanitarnej dla zadania pn.: Rozbudowa, docelowe zagospodarowanie i wyposażenie placu składowego do magazynowania węgla handlowego w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
 • Projekt w branży sanitarnej dla zadania pn.: Powierzchniowa stacja klimatyzacji centralnej dla schłodzenia wyrobisk w polu Bogdanka w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A.
 • Projekt sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięstwa – Korfantego Krzyżowice
 • Projekt przebudowa komory wodomierzowej ul. Górka Pawłowice wraz z wymianą rurociągu DN200 od komory wodomierzowej do studni wodom. DN1000
 • Projekt remontu wodociągu na terenie PEC Gliwice
 • Projekt sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwie Pielgrzymowice, Pniówek, Warszowice – sieć kanalizacji sanitarnej w Pielgrzymowicach
 • Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w Gilowicach, ul. Korfantego
 • Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym w Pszczynie, ul. Pukowca.
 • Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w Piasku, ul. Katowicka.
 • Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi w Studzionce, ul. Rolnicza.
 • Projekt sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu w Żorach, ul. Ogrodnicza.
 • Projekt sieci wodociągowej oraz studni kanalizacyjnej na ciągu kanalizacji deszczowej wraz z wyprowadzeniem króćca do posesji w Żorach, ul. Wodzisławska


NADZORY INWESTORSKIE

 • Kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w dzielnicach: Baranowice, Osiny, Rój, Rogoźna
 • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej w sołectwach Golasowice, Jarząbkowice, Pielgrzymowice w gminie Pawłowice etap I-VII: etap V